certyfikaty

bezpieczna nawierzchnia - certyfikaty

Obszar, na którym szczególnie powinna znajdować się » bezpieczna nawierzchnia zależy od wysokości potencjalnego upadku,

czyli od wysokości, na której mogą bawić się dzieci. Im urządzenie jest wyższe, tym ważniejsze staje się zapewnienie bezpiecznego upadku. Parametry bezpieczeństwa określa europejska norma PN-EN 1176, której podlegają publiczne » place zabaw.

Moduły SPEEDrubber Puzzle jako bezpieczna nawierzchnia testowane są wg normy PN-EN 1176, głównie pod kątem absorbcji wstrząsów. Badanie to określa również kryterium HIC (Head Injury Criterion) kryterium urazu głowy powodowane upadkiem, oznaczane wysokością bezpiecznego upadku.

 

Wszystkie moduły SPEEDrubber Puzzle, montowane jako bezpieczna nawierzchnia posiadają odpowiednie certfikaty zgodności z normą.