charakterystyka

bezpieczna nawierzchnia - charakterystyka produktów

Płytki typu A - do każdego rodzaju zastosowania

Płytki typu B- certfikowane pod kątem zgodności z programem Radosna Szkoła

płytki typu BB - o najwyższych parametrach, certyfikowane pod kątem zgodności z programem Radosna Szkoła

BB 100SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 100
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 67,0
Wysokość upadku wg EN-1177
3,0 m
Podstawowe kolory
POMARAŃCZOWY, NIEBIESKI
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

BB 90SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 90
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 59,0
Wysokość upadku wg EN-1177
2,8 m
Podstawowe kolory
POMARAŃCZOWY, NIEBIESKI
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

BB 80SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 80
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 59,0
Wysokość upadku wg EN-1177
2,6 m
Podstawowe kolory
POMARAŃCZOWY, NIEBIESKI
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 80, B 80SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 80
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 51,8
Wysokość upadku wg EN-1177
2,4 m
Podstawowe kolory
A - czarny, czerwony, zielony, B- pomarańczowy niebieski
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 70, B 70SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 70
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 45,4
Wysokość upadku wg EN-1177
2,2 m
Podstawowe kolory
A - czarny, czerwony, zielony, B- pomarańczowy niebieski
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 60, B 60SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 60
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 44,3
Wysokość upadku wg EN-1177
1,9 m
Podstawowe kolory
A - czarny, czerwony, zielony, B- pomarańczowy niebieski
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 50, B 50SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 50
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 34,6
Wysokość upadku wg EN-1177
1,7 m
Podstawowe kolory
A - czarny, czerwony, zielony, B- pomarańczowy niebieski
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 45, B 45SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 45
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 30,2
Wysokość upadku wg EN-1177
1,6 m
Podstawowe kolory
A - czarny, czerwony, zielony, B- pomarańczowy niebieski
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 35, B 35SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 35
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 23,8
Wysokość upadku wg EN-1177
1,3 m
Podstawowe kolory
A - czarny, czerwony, zielony, B- pomarańczowy niebieski
Zastosowanie
place zabaw, obrzeża basenów, obiekty sportowe, ścieżki parkowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A 25SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 25
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 25,6
Wysokość upadku wg EN-1177
nie certyfikowane
Podstawowe kolory
czarny, czerwony, zielony
Zastosowanie
obrzeża basenów, tarasy, balkony, ścieżki ogrodowe,
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże

A15SPEEDrubber Puzzle
Materiał SBR plus warstwa EPDM
Wymiary (mm) 500 x 500 x 15
Powierzchnia (m²) 0,25 m²
Ilość płytek/m² 4
Waga (kg/m²) 13,6
Wysokość upadku wg EN-1177
nie certyfikowane
Podstawowe kolory
czarny, czerwony, zielony
Zastosowanie
obrzeża basenów, tarasy, ściezki ogrodowe
Rekomendowane podłoże
beton, asfalt lub inne utwardzone podłoże