Bezpieczna Nawierzchnia - Radosna Szkoła

Rządowy program, skierowany do najmłodszych uczniów szkół - "Radosna Szkoła", bardzo mocno promuje bezpieczeństwo podczas zabaw. Dlatego w programie znalazły się dokładne wytyczne dotyczące odpowiedniej - bezpiecznej nawierzchni na place zabaw. Bezpieczna nawierzchnia musi amortyzować ewentualne upadki z wysokości równej najwyższym urządzeniom montowanym na placach zabaw, tworząc wokól nich tzw "strefę bezpieczeństwa".

Program "Radosna Szkoła" dokładnie określa kryterium bezpieczeństwa nawierzchni - uzależniając jej zastosowanie od spełnienia Polskich Norm bezpieczeństwa, w szczegółności normie EN-PN 1177.

SPEEDrubber Puzzle to bezpieczna naiwierzchnia na place zabaw, realizowane w ramach programu "Radosna Szkoła" i spełniająca wymagania normy EN-PN 1177. Każdy z oferowanych rodzajów puzzli, przeznaczonych na place zabaw, posiada odpowiedni certyfikat gwarantujacy zgodność z normą.