Instalacja

Moduły SPEEDrubber Puzzle są łatwe do montażu. odpowieni kształt i dokładność wykonania pozwala na idealne dopasowanie modułów na całej powierzchni, bez użycia dodatkowych elementów łączacych. Przewagą tego systemu jest brak ryzyka uszkodzenia dodatkowych elementów, które mogłoby spowodować brak spójności nawierzchni.

 

PODŁOŻE

Nawierzchnia SPEEDrubber Puzzle powinna być układana na wcześniej przygotowanym podłożu,

betonowym, asfaltowym lub innym podłożu utwardzonym.

W przypadku, gdy podłoże ma być  przepuszczalne dla wody (żwir, piasek), musi być odpowiednio dobrze ubite i wyrównane.

 

MONTAŻ

Charakterystyczną właściwością modułów SPEEDrubber Puzzle jest rozszerzalność cieplna, która powoduje, że w niskich temperaturach moduły się kurczą, a  w wysokich rozszerzają. Stąd zjawisko tolerancji wymiarowych dla pojedynczych modułów, które wynosi  +/- 5mm w długości i szerokości oraz +/- 2mm w grubości modułów jeszcze nie zainstalowanych.

Aby zminimalizować tolerancje wymiarowe zalecane jest:

- rozłożenie modułów na  podłoże (bez łączenia) na 24 godziny przed montażem . Pozwoli to wszystkim modułom uzyskać swoje pierwotne wymiary i jednolicie dostosować  się do panującej temperatury.

- zapewnieni e, aby wszystkie moduły  wystawione były na jednakowe warunki atmosferyczne (temperatura, działanie promieni słonecznych)

Podczas montażu nawierzchni należy zwrócić uwagę na panujące warunki atmosferyczne- montaż jest wykluczony w przypadku opadów deszczu oraz w temperaturach poniżej + 10 °C i powyżej +25°C.

Moduły, które maja znaleźć się na brzegach i być zakończone obrzeżami, należy odpowiednio przyciąć ostrym nożem lub wyrzynarką.

 

KONSERWACJA

Zalecana jest systematyczna kontrola stanu nawierzchni zbudowanych z modułów SPEEDrubber Puzzle, w celu sprawdzenia czy na powierzchni nie znajdują się zanieczyszczenia lub przedmioty, które mogłyby spowodować trwałe uszkodzenia warstwy użytkowej.

Ze względu na właściwości fizyczne modułów SPEEDrubber Puzzle, zalecane jest oczyszczanie (zamiatanie lub spłukiwanie wodą - pod normalnym, nie podwyższonym ciśnieniem) używanej nawierzchni.

Do czyszczenia nawierzchni nie wolno stosować substancji chemicznych oraz twardych, metalowych, ostrych narzędzi.

W przypadku miejscowego uszkodzenia nawierzchni SPEEDrubber Puzzle, wystarczy usunąć uszkodzone moduły i zastąpić je nowymi.

 

 

INFOLINIA: 022 786 87 40