zastosowanie

Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni SPEEDrubber Puzzle

Modułowa bezpieczna nawierzchnia SPEEDrubber Puzzle doskonale nadaje się jako:

- bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw dla dzieci

- sportowa nawierzchnia na boiskach wielofunkcyjnych

- antypoślizgowa, bezpieczna nawierzchnia komunikacyjna wokół basenów, lodowisk

- bezpieczne ścieżki spacerowe w ośrodkach sportowych, rehabilitacyjnych i w ogrodach

- rekreacyjna nawierzchnia na tarasach ogrodowych

 

Oprócz powszechnego zastosowania w obiektach  i na placach sportowo-rekreacyjnych, warto zwrócić uwagę na możliwość wyłożenia modułami SPEEDrubber Puzzle alejek na terenach szpitalnych, w ośrodkach rehabilitacji i opieki. Elastyczność i antypoślizgowość nawierzchni SPEEDrubber Puzzle pozwala na bezpieczne, komfortowe poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wózków inwalidzkich.